Powinniśmy się modlić za Polskę! Wielką pomocą w tym może stać się książka „ Modlitwy zatroskanych o Polskę”, która jest modlitewnikiem, ale zawiera również dużą dawkę wiedzy na tematy związane z Polską duchowością. O książce Wincentego Łaszewskiego „Modlitwy zatroskanych o Polskę” – pisze Maria Patynowska.

Czy Bóg szczególnie umiłował Polskę? Nie możemy w to wątpić, ponieważ mamy na ten temat wiadomość pewną, z ust samego Pana Jezusa zapisaną w Dzienniczku św. Siostry Faustyny. „Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje. (Dz 1732) Jeśli słowa zapisane w Dzienniczku św. Faustyny są prawdą, to nie ma już wątpliwości: Bóg umiłował naszą Ojczyznę. Więcej, przeznaczył jej szczególną misję. Może najważniejszą w całej historii świata.”

Dlaczego powinniśmy się modlić za Polskę? Próba wyjaśnienia tego zagadnienia znajduje się we wstępie od autora. Mowa jest tam o horyzontalnym i wertykalnym wymiarze zatroskania o Polskę. Ten wymiar horyzontalny jest łatwiejszy dla nas do zrozumienia. Codziennie przecież staramy się oddziaływać szeroko, pracować jak najlepiej, działać dla wzrostu naszych rodzin, środowisk społeczeństwa. Dbać o dobre relacje z sąsiadami, tymi najbliższymi i tymi odległymi. Staramy się o sojuszników. Te sprawy codziennego zatroskania to wymiar horyzontalny, szeroko rozumiany. Czym jest wymiar pionowy zatroskania o Polskę? Jest to właśnie modlitwa, która uderza prosto do Nieba. Każdy z nas zobowiązany jest do tych dwóch wymiarów działania, żadnego z nich nie można pomijać, bo są równie ważne. Nie są jednak tak samo nagłośnione. Przypomnienie o tym wymiarze pionowym, wertykalnym, jest współcześnie zdecydowanie rzadsze i dlatego staje się ważniejsze. Nasza Ojczyzna: „Ma zajmować niewiele przestrzeni horyzontalnej; być po ludzku mała, niemal niewidoczna, ukryta przed ciekawskimi. W wymiarze pionowym przeciwnie. Powinna być głęboka, czysta, pewna swego miejsca i celu. Czyli – ma liczyć tylko na Boga. Tylko od Niego oczekiwać pomocy.” Zatem uderzajmy modlitwą prosto do Nieba.

Do mnie w tej książce w największym stopniu przemawia przykład świętych, a także zmarłych w opinii świętości, autorytetów, którzy modlili się, zatroskani, o Polskę. Są tam modlitwy księdza Piotra Skargi, Króla Jana Kazimierza, Kardynała Wyszyńskiego, św. Jana Pawła II. Ich słowa stanowią dla mnie pewnik dojrzałości postawy, jasny wzór, że należy się za ojczyznę modlić. Te teksty, które wprost wyszły z ust świętych, zostały wyszukane przez autora z niekiedy mało znanych źródeł, jak chociażby budujące słowa św. Jana Pawła II o wadze modlitwy wypowiedziane podczas audiencji generalnej w dniu 12 stycznia 1994 r.: „Najpotężniejszą interwencją humanitarną jest i pozostaje zawsze modlitwa. Modlitwa jest duchową potęgą, zwłaszcza kiedy poparta jest ofiarą i cierpieniem… Modlitwa złączona z ofiarą jest najpotężniejszą siłą w dziejach człowieka”

Książka zawiera zaskakujące swoją świeżością ukierunkowania najprostszych, najbardziej znanych modlitw, tak, że stają się one modlitwami za Ojczyznę. Na przykład nasza najprostsza modlitwa do Maryi może brzmieć: „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus – Pan naszej ziemi. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za naszą Ojczyznę teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.” 

Najbardziej do mnie przemawia sposób modlitwy różańcowej zalecany przez św. Jana Pawła II polegający na tzw. klauzulach, nazywanych też „dopowiedzeniami różańcowymi” – są to dopełnienia słowa „Jezus” zdaniem zaczynającym się od „który”. „Św. Jan Paweł II polecał, by modlić się wolno, a po każdym słowie „Jezus” kończącym pierwszą część Pozdrowienia Anielskiego, dodawać krótkie osobiste westchnienie, jak „umiłowany”, „najdroższy”, „jedyny”.” Metoda św. Jana Pawła II jest twórczo rozwinięta przez autora tej książki, który doradza nam: „Gdy więc modlisz się za Ojczyznę, możesz po słowie „Jezus” dodać na przykład: „nasz Pan i Władca” „Pan naszej ziemi” „nasza nadzieja” „nasza droga do zwycięstwa””.

Jak korzystać z tego zbioru modlitw? Modlitwa jest sprawą serca i to nasze serce wybiera modlitwy dla niego najlepsze. W tej publikacji mamy szeroki wybór modlitw od tych bardzo znanych, jak Bogurodzica, przez te zapomniane, aż po najnowsze. Autor zaleca nam, abyśmy korzystali z tego zbioru modlitw codziennie, co nie oznacza, że mamy odmawiać je wszystkie. Powinniśmy odnaleźć własny klucz wyboru tych modlitw. To serce powie nam, czy powinnyśmy odmawiać kolejne modlitwy, odmawiać je losowo, czy kierując się rokiem liturgicznym, przypominającym nam o świętych związanych z Polską, czy o historycznych wydarzeniach.

Bardzo ważnym elementem książki są unikalne fotografie, które pokazują nam miejsca, okoliczności i przedmioty, będące samymi w sobie katechezami o modlitwie za Ojczyznę. np. „Różańce polskich zesłańców na wizerunku MB Częstochowskiej wykonanym z puszek po konserwach w czasie stalinowskich zsyłek na Syberię. Z Muzeum Sanktuarium Licheńskiego.” Fotografie te stanowią tło dla tekstu, co stanowi wzmocnienie i ubogacenie przekazu, nadaje dodatkową głębię słowom

Maria Patynowska

Wincenty Łaszewski, Modlitwy zatroskanych o Polskę. Wydawnictwo Fronda, Warszawa 2019

Udostępnij