„Bóg ciągle wychodzi w kierunku poszukującego szczęścia człowieka. On jako pierwszy nawiązuje relację z osobą ludzką i pragnie jej wolnej odpowiedzi. Posługuje się wieloma różnymi kanałami komunikacji, które bardzo często dla ludzi są zagadkowe, niezrozumiałe, czy nawet dziwne, pomimo że Wszechmogący dostosowuje się do możliwości ludzkiego poznania. Z czego to wynika? Niestety, z coraz bardziej zatruwanego serca człowieka. Czym? Materializmem zamkniętym na relację z Bogiem.”

Przytoczone słowa wstępu są świetnym podsumowaniem książki księdza Kicki: „Cud, spotkanie człowieka z Bogiem”. Dobrze się stało, że książkę, która zajmuje się teologicznym uporządkowaniem zagadnienia cudu, opublikowało właśnie Wydawnictwo „Monumen”, którego nakładem ukazuje się również miesięcznik „Egzorcysta”. To głównie do jego czytelników skierowana jest seria zatytułowana „Biblioteka Miesięcznika Egzorcysta”, w skład której wchodzi również recenzowana przeze mnie książka – pisze Maria Patynowska.

Początek XXI wieku charakteryzuje się znacznym ożywieniem zainteresowania cudami. Jest to przede wszystkim zasługa Opatrzności Bożej, dzięki której cuda mają miejsce, ale również wynika z wielkiego zainteresowania nimi wśród ludzi wierzących oraz Boga poszukujących. Pośród ludzi, którzy do tej pory byli daleko od Kościoła, pragnienie cudu np. uzdrowienia z choroby czy też wyjścia z trudnej sytuacji finansowej, staje się często pierwszym impulsem do poszukiwania nadprzyrodzoności. W żadnym razie nie można go lekceważyć, lecz należy odpowiednio ukierunkować, tak, aby prowadził do dojrzałej wiary.

Prezentowana książka jest świetnym materiałem dla tych, którzy potrzebują uzupełnić swoją wiedzę w tym zakresie. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że ksiądz Kicka w swojej pracy duszpasterskiej często zauważa pośród wiernych bardzo utylitarne podejście do modlitwy, do przyjmowania sakramentów świętych czy korzystania z sakramentaliów, oraz – co jest głównym tematem tej książki – do cudów, zazwyczaj niewłaściwie (magicznie lub nawet mitycznie) rozumianych.

Na początku publikacji autor zarysowuje teologię cudu. Dobrze streszcza ją już sam tytuł: „Cud, spotkanie człowieka z Bogiem”, kładący nacisk na personalizm prawidłowo rozumianego cudu. „Wszechmogący pragnie relacji z człowiekiem, opartej na miłości, prawdzie, zaufaniu. Relacji polegającej na prawdziwym spotkaniu i przebywaniu ze sobą, rozmowie, wzajemnym słuchaniu siebie w ciszy. Bóg nie przestał się komunikować ze swoim stworzeniem. Cała historia zbawienia mówi nam o tym. On ciągle wyraża siebie w naszym świecie, a jednym z uprzywilejowanych i wyjątkowych „miejsc” spotkania ze Stwórcą jest cud.” Jakie to piękne określenie – cud jest miejscem spotkania ze Stwórcą!

Przeciwieństwem prawidłowego, personalistycznego rozumienia cudu, jest pojęcie materialistyczne, upatrujące w cudzie jedynie „zewnętrznego znaku, spektakularności, czegoś nieziemskiego w rodzaju scen z filmów ‘science fiction’”. Taka postawa najmocniej uwidacznia się w przypadku pożądania uzdrowień z choroby, fizycznych dolegliwości czy też innych ludzkich ograniczeń. Autor przyznaje, że tworząc to kompendium, posłużył się istniejącymi już dokumentami i opracowaniami i absolutnie nie aspiruje do „odkrycia Ameryki w konserwach”. Dokładną bibliografię w swojej publikacji zamieszcza.

Książka jest poręcznym i na pewno przydatnym narzędziem do formacji wspólnot, szczególnie tych charyzmatycznych, których zagadnienie cudu dotyczy w sposób szczególny. Najciekawszy moim zdaniem rozdział to „Kryteria autentyczności cudu charyzmatyków”, gdzie autor swoją szczególną uwagę poświęca cudowi uzdrowienia. „Prawdziwe uzdrowienie będące wynikiem nadprzyrodzonego działania Boga cechuje się: całościowością, trwałością, nieodwracalnością, natomiast cechą pseudo-uzdrowień jest (…) nietrwałość uzdrowienia (…), przeniesienie objawów (…) pogorszenie stanu zdrowia. (…) Podsumowując, pamiętajmy, że Bóg przenikając osobę ludzką całym swoim bytem, uzdrawia ją całościowo”. Autor przypomina, że każdy cud – zarówno obiektywny, weryfikowalny, spełniający kryteria zasad rozeznawania jak i ten „mały”, zawsze będzie prowadził do Boga, świętości oraz większej miłości i rozpalenia wiary. „Wydarzenia niezwiązane z ingerencją Boga rozpoznajemy po tym, że wprowadzają zamęt w nasze relacje z kochającym Ojcem, a nawet proponują nam odejście od Stwórcy.”

Szukajmy zatem Jezusa Chrystusa, a w naszym życiu będą działy się prawdziwe cuda!

Maria Patynowska

Ks. Mateusz Kicka, Cud, spotkanie człowieka z Bogiem. Kryteria autentyczności, Wydawnictwo Monumen, Biblioteka Miesięcznik Egzorcysta, Poznań 2019.

Udostępnij