Książka ks. Andrzeja Nackowskiego „Jak żyć na co dzień darami Ducha Świętego” zamiast wstępu zawiera „instrukcję obsługi”, w której dowiadujemy się w pierwszej kolejności, czym nie jest. Tak więc,  „nie jest kolejną mądrą opowieścią czy podręcznikiem. Nie znajdziesz tu ani cudownych historii, ani skomplikowanych traktatów teologicznych”. Co w takim wypadku zawiera? Autor pisze: „Jest to raczej zeszyt ćwiczeń, za pomocą którego chcę Ci pomóc zanurzyć się w tajemnicy Boga i jego darów – łask, których On pragnie ci udzielić przez Ducha Świętego.” – pisze Maria Patynowska.

Książka napisana jest przez duszpasterza z wieloletnim doświadczeniem. Ks. Andrzej Nackowski jest  kapłanem Diecezji Sosnowieckiej, moderatorem diecezjalny Ruchu Światło – Życie, asystentem kościelnym wspólnoty Metanoia z Jaworzna. Wspólnota Metanoia, moim zdaniem, jest jednym z najciekawszych środowisk charyzmatycznych Kościoła Katolickiego w Polsce. Organizuje znaczącą, coroczną konferencję charyzmatyczną „Strefa Zero”.  Krzysztof Demczuk, lider wspólnoty Metanoia, tak napisał o książce ks. Nackowskiego: ” Ogromnie cieszę się, że  światło dzienne ujrzała książka ks. Andrzeja Nackowskiego. Jestem przekonany, iż treści w niej zawarte nie wynikają tylko z wiedzy autora, ale  z osobistego doświadczenia odkrywania darów Ducha Świętego. Właśnie z tego powodu, zabierając się do lektury tej pozycji, będziesz zaproszony, drogi czytelniku i czytelniczko, do podróży. Podróży modlitwy, kontemplacji i przyjaźni z Duchem Świętym.” 

Na okładce książki widzimy fotografię siedmiu przywiązanych wstążkami pudełeczek, które symbolizują siedem darów Ducha Świętego. Darów, którymi jesteśmy, jak obwieszcza tytuł książki, „obdarowani”. Każdy z rozdziałów otwiera fotografią takiego pudełka –  „podarunku” i dotyczy jednego z „darów”.  To bardzo trafiony pomysł wydawcy. Co jest w tych „podarunkach”? Katechizm  Kościoła Katolickiego wymienia siedem darów: dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar męstwa, dar wiedzy – umiejętności, dar bojaźni Pańskiej i dar pobożności. Lista tych darów ma swoje korzenie biblijne, które objaśniane są w poszczególnych rozdziałach. Jest to głęboko biblijna książka!  Nasza nauka o obdarowaniu rozpoczyna się od słów z księgi proroka Izajasza: „I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej” (Iz 11,2). Prorok Izajasz odnosi nas w tych wersetach do osoby Mesjasza, ponieważ tą różdżką – odroślą, jest Jezus Chrystus. Tym samym, w rzeczywistości, książka ks. Nackowskiego opowiada nam o Jezusie! 

Wręcz niespotykana jest szczerość autora, który radzi nam: „Nie czytaj całej książki na raz. Daj sobie trzy dni na każdy rozdział. Przeczytaj z uwagą jedno rozważanie, a potem codziennie przeprowadź jedną z przygotowanych medytacji”. Te uwagi są cenne, gdyż uczą nas podejścia do modlitwy i są to rady do zapamiętania, nie tylko na tę lekturę, ale na nasze całe życie modlitewne.  „Znajdź czas. Nie w pośpiechu. Godzina poświęcona na każdą medytację wydaje się być odpowiednim czasem.” 

Autor wiele zaczerpnął z metodologii medytacji ignacjańskich. Święty Ignacy jest często przywoływanym autorytetem, szczególnie w opisach walki duchowej, w której dusza porównywana jest do oblężonej twierdzy.

Książka przypomina nieco uczniowski zeszyt ćwiczeń. Są w nim kartki przeznaczone na „notatki” i na „postanowienie”. „Notuj. Zapisuj pojawiające się myśli, idee, to co trudne lub niezrozumiałe. Będziesz miał do czego wrócić, aby iść dalej.” Bądźmy zatem uczniami Ducha Świętego! 

Książka pokazuje nam piękny kierunek, w jakim podążają środowiska wspólnot charyzmatycznych w Polsce. Widzimy tu wielką dbałość o formację opartą na Słowie Bożym i tradycji Kościoła. Jest to przejaw pięknej twórczości kapłana, moderatora wspólnoty, który opracowuje własne metody duszpasterskie i dzieli się tym z nami. Z pewnością zastosowanie tej książki jest szersze niż jedynie dla jednej wspólnoty 


Maria Patynowska

Ks. Andrzej Nackowski , Jak żyć na co dzień darami Ducha Świętego, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2019

Udostępnij